Blog 1


 • Fight for Life

  Ngayon ang saya ko kasi may isa na
  namang mahalagang parte ng buhay ko,

  • 30 January 2010
  • no comments
  • no rating