Contact ben on Twoo

shayanben

male - 32 years, karaj, Iran, Islamic Republic of
354 visitors

Blog 7


 • همکلاسی

  ترم اول تو دانشگاه با یکی از همکلاسی ها آشنا شدم.اسمش سینا بود.خلاصه با هم خیلی رفیق شدیم هم قیافش خوب بود هم بچه پایه ای بود.قبل از امتحانات با هم رفتیم شمال.تو شما ویلا داشتند.وقتی رسیدیم استراحت کردیم بعد نشستیم مشروب خوردیم و نشستیم تخته بازی کردیم.1 2 دست بازی کردیم و بعد گفتم شرطی بزنیم گفت باشه.سر چی؟گفتم تو بگو.گفت هرکی باخت لخت بشه گفتم باشه هر کی نشه.دست اول من بردم.سینا لخت شد عجب کیری داشت.دست بعد من باختم و لخت شدم.دیگه نفهمیدم چی شد کیر سینا دهنم بود داشتم میخوردم و خلاصه رابطه من با سینا شروع شد و هنوز هم ادامه داره.

 • سونا

  چند سال پیش کمر درد داشتم رفتم دکتر.دکتر گفت باید برم سونا.بهر کی زنگ زدم نیومد.وجبور شدم تنها برم.رفتم سونا ارکیده.وسط هفته بود خلوت بود.رفتم تو سونا تقریبا نیم ساعت تو جکوزی بودم.رفتم تو خشک نشستم.دیدم یک پسر 25 26 ساله ولی هیکلی اومد تو.ناخوداگاه چشم افتاد به شورتش معلوم بود کیر گندست.شورتش هم خیس بود چسبیده بود همه چیزش معلوم بود.پسر هم تعجب کرده بود دید دارم کیرشو میبینم یه چیزایی فهمید.اومد دقیقا جلوم نشست.راست نکردش خیلی گنده بود بعد چند دقیقه من رفتم بیرون.2 3 بار اطراف سونا دیدمش ولی به روی خودم نیاوردم.تا وقت رفتن شد.لباس هامو عوض کردیم.داشتم قدم زنان میرفتم سمت ونک که دیدم یک پژو مشکی بوق میزنه دیدم همون پسرست گفت بیا میرسونمت.دست خودم نبود رفتم سمت ماشین و نشستم دست داد و گفت اسمم سام هست گفت بریم یه چیزی بخوریم رفتیم یک فست فوت و غذا خوردیم دیگه تقریبا رفیق شدیم.من 19سالم بود و اون27سال گفت بریم خونه من اولش ناز کردم ولی گفتم بریم.خونش سمت کاج بود رفتیم خونه.وقتی رسیدیم سام رفت لباشو در اورد و با یک شورت مثل همون شورتی که تو سونا پوشیده بود تن کرد و گفت بیا مشروب بخوریم.گفت چرا لباستو در نمیاری ؟گفتم آخه؟گفت نترس کسی نیست من هم کاریت ندارم.من هم پیرهنمو در اوردم مشروب میخوردیم صحبت میکردید.دیگه داغ شده بودیم.باز ناخوداگاه چشم اوفتاد به کیرش سام هم فهمید.ولی بروی خودش نیوورد.گفت بذار فیلم بذارم رفت سی دی گذاشت 5دقیقه که از فیلم گذشت دیدم فیلم گی هست.فیلمش قشنگ بود 20دقیقه فیلمو دیدیم چون راست کرده بودم برگشتم ببینم کیر سام راست شده اگه شده چقدره.دیدم کیرش بد راست کرده از بغل شورتش زده بیرون.سام تا دید باز دارم کیرشو میبینم درش اورد و گفت بیا مال تو.وای چه کیری داشت دیگه دست خودم نبود رفتم سمتشو کردم تو دهنم بیشتر از یک چهارمش نمیرفت تو دهنم.5دقیقه ساک زدم لیسیدم.بعد منو خوابوند رو کاناپه اون هم کیرمو ساک زد ولی بعد پاهامو داد بالا با زبون سوراخمو لیسید وای داشتم میمردم.کیرشو گذاشت دم سوراخم.اولش اروم اروم کرد تو همین که کلاهکش رفت تو چنان کرد توم که جیغ زدم و چشام سیاهی رفت تقریبا از حال رفتم.ولی سام داشت کارشو میکرد اولش خیلی درد داشت ولی بعد کم کم داشت حال میداد.سام چون هیکلی بود منو هر جور دوست داشت میکرد.ولی یه حالتش خوشم اومد خوابید منو نشوند رو کیرش طوری که پشتم بهش بود منو خم کرد شست پاشو کرد تو دهنم و کونمو اورد بالا بعد شروع به کردن.عجب کمری هم داشت 45 دقیقه منو کرد و من 2دفعه ابم اومد.وقتی ابش داشت میومد منو نشوند رو زمین سرمو گرفت بالا ریخت رو صورتم.نصف ابمشم ریخت تو دهنم.چقدر هم اب داشت تا اومد ابشو بدم بیرون کیرشو با زور کرد تو دهنم.گفت میک بزن بزن میک بزن.من هم میک زدم احساس میکرد باز داره ابش میاد.سام هم اه و نالش رفت تو اسمون.خودش کیرشو کشید بیرون.بیحال افتاد رو کاناپه.بمن گفت بیا بغلم.گفت چطور بود؟گفت عالی.پرسید چطور بود ؟گفت عالی تر نیم ساعت 3ربعی همون جوری خوابیدیم.این اولین سکسم با سام بود وتا عید امسال با اون بودم.ولی رفت از ایران.کلی ازش خاطره دارم و بهتون میگم.نظر یادتون نره

 • چت

  یک روز خیلی حشری بودم بد جور هوس کیر داشتم.رفتم تو اینترنت با یک پسر اشنا شدم بچه تبریز بود علوم تحقیقات دانشجو بود بهم وب دادیم عجب کیری داشت بدجوری خوشم اومد قرار گذاشتیم برم خونش خونه دانشجویی داشت نزدیک پونک بود قبلش رفتم حموم خودمو ردیف کردم و رفتم.قرارمون میدان پونک بود اومد فکر نمیکردم بیاد.دلشوره هم داشتم تاحالا به غریبه نداده بودم.سلام کردیم و رفتیم سمت خونه در رو که وا کرد دیدم4نفر اونجان.ترسیدم اومدم برگردم که دیگه دیر شده بود.اسم پسر رضا بود.گفت اگه صدات در بیاد همینجا خفت میکنیم پس بیا مثل یه بچه خوب نانازی باهمه حال کن دیدم چاره ای نیست همشون با شورت نشسته بودن راست کرده.بساط مشروبشون براه بود من هم نشستم و تا خرره خوردم دیگه اب از سرم گذشته بود.یک دفعه دیدم لختم 5نفری ریختند رو سرم.یکی ابشو ریخت تو کونم یکی رخت تو دهنم بیهوش اوفتادم صبح بیدار شدم دیدم رضا کنارم خوابیده بدجوری سوراخم درد میکرد.رضا بیدار شد و با هم رفتیم حموم یکدست هم اونجا منو کرد و ازش خداحافظی کردم و رفتم.نظر یادتون نره

 • چت

  یک روز خیلی حشری بودم بد جور هوس کیر داشتم.رفتم تو اینترنت با یک پسر اشنا شدم بچه تبریز بود علوم تحقیقات دانشجو بود بهم وب دادیم عجب کیری داشت بدجوری خوشم اومد قرار گذاشتیم برم خونش خونه دانشجویی داشت نزدیک پونک بود قبلش رفتم حموم خودمو ردیف کردم و رفتم.قرارمون میدان پونک بود اومد فکر نمیکردم بیاد.دلشوره هم داشتم تاحالا به غریبه نداده بودم.سلام کردیم و رفتیم سمت خونه در رو که وا کرد دیدم4نفر اونجان.ترسیدم اومدم برگردم که دیگه دیر شده بود.اسم پسر رضا بود.گفت اگه صدات در بیاد همینجا خفت میکنیم پس بیا مثل یه بچه خوب نانازی باهمه حال کن دیدم چاره ای نیست همشون با شورت نشسته بودن راست کرده.بساط مشروبشون براه بود من هم نشستم و تا خرره خوردم دیگه اب از سرم گذشته بود.یک دفعه دیدم لختم 5نفری ریختند رو سرم.یکی ابشو ریخت تو کونم یکی رخت تو دهنم بیهوش اوفتادم صبح بیدار شدم دیدم رضا کنارم خوابیده بدجوری سوراخم درد میکرد.رضا بیدار شد و با هم رفتیم حموم یکدست هم اونجا منو کرد و ازش خداحافظی کردم و رفتم.نظر یادتون نره

 • babak

  اولین ساک
  با یکی از دوست هام بنام بابک رفتیم فوتبال چون ماشین بابام دستم بود گفتم میرسونمت.رفتیم در خونشون گفت کسی خونه نیست بیا بالا من یک دوش بگیرم بعد باهات میام سمت محل شما خونوادم رفتند خونه مامان بزرگم.خونه مامان بزرگش سمت محل ما بود.باهم رفتیم بالا.بابک رفت تو حموم.من یک دفعه هوسی شدم من هم یک دفعه رفتم حموم.بابک یک دفعه جا خورد گفت چیکار میکنی گفتم اومدم حموم هر دو با شورت بودیم ولی از زیر شورتش کیرش قلمبه شده بود بیشتر هوسی شدم.گفتم با با شورت دوش نمیگیرم سریع شورتمو در آوردم .بابک تا کونمو دید شوکه شد. گفت داری چیکار میکنی؟گفتم دارم دوش میگیرم.پشتمو کردم بهش بعد خم شدم تا سوراخ کونمو دید راست کرد یکدفه بغلم کرد وایییییییییییی چه کیری داشت. برگشتم گفتم منو میکنی ؟گفت باشه پس ساک بزن گفتم نه گفت باید بزنی من هم چون خیلی هوس کیر داشتم رو زانو نشستمو کیرشو کردم تو دهنم اولش حالم بهم میخورد بعد یواش یواش داشتم حال میکردم.5 6 دقیقه ساک زدم کیرش 2برابر من شده بود منو برگردون کونمو کفی کرد وکیرشو کرد تو کونم سوزش شدیدی احساس کردم ولی یواش یواش کم شد و حال کردم شاید 40 شاید هم 50 بار با بابک سکس کردم تا اینکه رفت خدمت.کیر مثل بابک ندیدم.

 • اولین بار

  12[right]ساله بودم با خاله ام و پسر خاله هام رفته بودیم شمال.دوتا پسر خاله دارم که اختلاف سنی آنها با من 2و3ساله.اونها رفتند مشروب خوردند.بعد رفتیم دریا.بعد از 2ساعت برگشتیم ویلا دیدیم هیچ کس نیست.من رفتم دوش بگیرم.دوشم تموم شد داد زدم سعید سامان حوله میدید.جواب ندادند.چند بار صدا کردم.وقتی دیدم جواب نمیدند گفتم حتما رفتند بیرون زود رفتم تو اتاق دیدم.هر دو تو اتاقند و منتظر من هستند جالب اینکه هر دو لخت و کیر بدست بودند.من ترسیدم و اومدم برگردم که منو سعید داداش بزرگه گرفت.من هم تلاش کردم در برم نشد هر دوشون پریدن سرم.سامان نشست رو سینم و پاهاشو گذاشت رو دستام.سعید هم از پشت پاهامو گرفت و با کونم ور میرفت.سامان کیر و تخمشو میمالوند بصورتم.همش میگفت بخور.یک دفعه از کونم درد شدیدی احساس کردم.سعید کرد تو کونم.سامان دهنمو گرفت که داد نزنم اونروز هردوشون منو کردند.تا 18سالگی با سامان زیاد حال کردم.سعید هم چند بار کرد.

 • salam

  اسم من شروینه.از 12سالگی گی شدم.الان هم هستم.ولی دوست دارم قبل از هر سکس دوست باشم.دنبال یک دوست خوب میگردم که با هاش همه جوره باشم