Guestbook 18

You need to log in to write a message. If you don't have an account yet, register now!

 • 31

  stella1m 12 December 2012

  Xin chào, tôi tên là Stella, tôi thấy hồ sơ của bạn ngày hôm nay và tôi đã xúc động bởi nhân vật của bạn và quan tâm đến tôi sẽ muốn chúng ta trao đổi e-mail cho biết mỗi khác tốt hơn hy vọng rằng bạn sẽ không nhìn thấy nó như là một Embarrassment, nếu không liên hệ với tôi(stella1w2@yahoo.com) OK chờ đợi trả lời của bạn vì vậy mà tôi sẽ giải thích thêm về tự ngã của tôi và cho phép chúng tôi để giao tiếp thay đổi hình ảnh của chúng tôi, Cảm ơn bạn Stella.
  (stella1w2@yahoo.com)


 • 31

  atifvivian 26 May 2012

  Xin chào
  Làm thế nào bạn ngày hôm nay, tôi hy vọng tất cả là tốt với bạn,
  Tên tôi là Hoa hậu Hoa hậu vivian Atif, một cô gái duy nhất không bao giờ được kết hôn, tôi chỉ cần đi qua hồ sơ của bạn tại trang web hẹn hò này, tôi quan tâm đến việc có một mối quan hệ với bạn, tôi cũng sẽ muốn biết bạn, xin vui lòng viết thư cho tôi qua email cá nhân của tôi, vì tôi có một cái gì đó rất quan trọng tôi muốn tiết lộ cho bạn (vivian_atif02@yahoo.com) tôi cũng sẽ gửi cho bạn biết thêm chi tiết về bản thân mình bao gồm cả hình ảnh của tôi,
  Trân trọng
  Hoa hậu vivian Atif................................

  Hello
  How are you today, I hope all is well with you,
  My name is Miss Miss vivian Atif ,i am a single girl never been married, I just went through your profile at this dating site, i am interested in having a relationship with you, I will also like to know you the more, please kindly write to me through this my private email because i have something very important i want to disclose to you (vivian_atif02@yahoo.com) i will also send to you more details about myself Including my picture,
  Yours Sincerely
  Miss vivian Atif


 1 2