Guestbook 1

You need to log in to write a message. If you don't have an account yet, register now!

 • 29

  magor_cynthia 18 December 2011

  Xin chào thân mến
  Tên tôi là bỏ lỡ Cynthia, tôi đã thấy hồ sơ của bạn ở đây
  và tôi trở nên quan tâm để biết bạn và người bạn để bạn, vì vậy xin vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ email của tôi (cynthai30m@yahoo.com) mà tôi sẽ gửi hình ảnh của tôi cho bạn, hoặc bạn gửi địa chỉ email của bạn với tôi, để tôi sẽ gửi các hình ảnh.
  Cảm ơn,
  Cynthia.

  Hello Dear
  My name is miss Cynthia, i saw your profile here
  and i become interested to know you, and be friend to you, so please contact me through my email address(cynthai30m@yahoo.com) so that i will send my picture to you, or you send your email address to me, so that i will send the picture.
  Thanks,
  from Cynthia.