About me

More about me
Name
My Nguyen
Date of birth
27/04/1990
Location
(Quang Nam-Da Nang)
Vietnam
Native language
English
Profession
Student
Tags
Looking for
  • Friendship
Love status
I'm on my way...

Guestbook 3

:) happy birthday :)

posted by king1ove
25 April 2011


Sign guestbook
:)..preparing for the final exam..Fighting!!!!!

Shouts

My Nguyen's shouts are only available for friends. Add hongmy274 as a friend.

Blog 2

Chỉ mình tớ..

Một chiều sụp tối mưa bay, ngồi một mình bên hàng ghế đá ở nhà thờ. Ôi chưa bao giờ tớ thấy cô đơn và tớ lại tự nhiên nhớ cậu:một tháng chia tay rồi đó ư? Tớ tự vấn mình như thế …More blog messages