babynhan77

female - 37 years, Ho Chi Minh City, Vietnam
77 visitors

About me

More about me
Date of birth
17/11/1977
Location
Ho Chi Minh City (Ho Chi Minh)
Vietnam
Profession
Manager
Love status
I'm on my way...
I fancy
Men

Guestbook 5

Xin chào thân mến
đây là địa chỉ của tôi (gloryamudu10@yahoo.com)
Tên tôi là Glory tôi cảm thấy khá nhiều để có cuộc sống hoàn hảo ngoại trừ mong muốn có ai đó để chia sẻ nó với tôi đánh giá …

posted by gloryamudu1990
9 December 2012


Sign guestbook

77 visitors since 26 December 2007.