Gezim Halili's interview

About me

Vendbanimi i përhershëm i familjes Halili është në
Rr. 146, nr 41 në Tetovë,
kurse numri i celularit për kontakt të drejtpërdrejt me këtë familje është
070 848 414

Emaili: limi.2010@hotmail.com